ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Новогодишна работилница со ученици и родители

На 26.12.2014 год. во соработка со родителите беше организирана новогодишна работилница за изработка на украси од хартија и новогодишни честитки.

Мултимедија: 
Активности: