ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Свечено зачленување на првачиња во училишната библиотека

При ООУ„Григор Прличев“ Скопје, се одржа свечено зачленување на првачиња во училишната библиотека. Приемот се одржа во присуство на одделенските наставници Славица Мојсоска и Николета Нестор како и библиотекарот на училиштетото и предметен наставник Татјана Силјаноска - Гочкова.
1. Организирана пригодна претстава и драматизација од ученици од училиштето
2. Запознавање на првачињата со библиотекарот, библиотеката, разговор за работата на библиотеката, разгледување на изданијата во библиотеката.
3. Изложба на детски илустративни книги, прилагодени според возраста на учениците;
4. Дружење со библиотекарката, одделенскиот наставник и другите ученици при што учениците одблиску се запознаа со неговата творечка дејност.
5. Подарување на пригодни подароци на првачињата.
6. Доделување на членски книшки.
Мултимедија: 
Активности: