ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

„Тортијада“ - 2017

I во наградена - Срна Ковачева VIIA
II ро награден - Андреј Томашевски VA
III то награден - Павел Василевски  IVA ​

Мултимедија: 
Активности: