ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Работилници

Работилница I 

Градба и функција на усна шуплина

Работилница II

Правилна исхрана и контрола на внес на шеќери

 

Работилниците се реализирани во Ia и Iб одд. на 11.09.2017 

Мултимедија: 
Активности: