ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

ХОКУС - ПОКУС - рециклирањето е во фокус - 2

„ХОКУС - ПОКУС“ - рециклирањето е во фокус. Од претставата „Сакаш и ти да бидеш Екомагионичар“, одржана на 30.04.2018.
Поддржано од ПАКОМАК.

Мултимедија: 
Активности: