ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Националната акција за чистење отпад

АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД 15-ти СЕПТЕМВРИ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЧИСТЕЊЕТО
 
Нашето училиште се вклучи во одбележување на Националната акција за чистење отпад со спроведување еколошки активности и едукација за правилно управување со отпадот.
Во активностите беа вклучени сите ученици од I-IX одделение. 
Мултимедија: 
Активности: