ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Посета на „Калинка“ - 1

Во рамки на „Недела на детето“ - 2018, реализиравме посета на објект „Калинка“ - Железара, при „Детска радост“ - Скопје. Бевме гости на музичка работилница на голема, средна и мала група, и нивните прекрасни изведби.
IIa одд. при ООУ „Г. Прличев“, со одд. раководител Х. Јанева, срдечно се заблагодаруваат на топлиот прием, на вработените во „Калинка“. Емоциите беа бескрајни. Соработката продолжува...

Мултимедија: 
Активности: