ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Додека моќните политизираат "малите" луѓе градат соживот