ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Зачленување на првоодделенците во училишната библиотека

На 11.12.2018 г. учениците од прво одделение станаа членови на училишната библиотека. Секој ученик доби членска книшка и сликовница. Една книга - многу насмевки и знаења.
Мултимедија: 
Активности: