ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Акција за уредување на училишниот двор

Во рамки на ЕКО проект, на 14.02.2019, изведена е акција за уредување на училишниот двор, со закројување на цветните насади, чистење и мало партерно уредување. Благодарност за учеството до директорот на училиштето, колегите и учениците како дел од тимот.
Мултимедија: 
Активности: