ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Основите на Критичкото Размислување и Решавање Проблеми

Во рамки на проектот "Училишта од 21-от век", организиран од Британскиот Совет, во нашето училиште се спроведе дисеминација меѓу колегите од предметна и одделенска настава, реализирана од наставниците Татјана Сиљаноска-Гочкова, Фросина Димитровска, Тоше Столески и Дарко Ангелов.

Презентација опфати теоретски и практични примери со акцент на "Основите на Критичкото Размислување и Решавање Проблеми - КРРП".

Мултимедија: 
Активности: