ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Барање преведница

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ Скопје

 

ул.„Гeмиџиска“ бр.57 Скопје    тел.: 26 21 414

e-mail: g.prlicev@gmail.com 

БАРАЊЕ
име и презиме на родител/старател
име и презиме на родител/старател
Со внесување на телефон ни дозволувате да ве контактираме во врска со податоците.
Ваша емаил адреса.
Барање да ни издадете преведница
(назив и место на училиштето)
Ве молиме наведетепоради која потреба се префла детето.
Ве молиме наведете дали имате некои посебни потреби.
Со праќање на ова барање се согласувате со податоците внесени во истото.