ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Татјана Јанеска Спасева

проф. по информатика

ВСС