ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

„ХОКУС - ПОКУС“ - рециклирањето е во фокус. Од претставата „Сакаш и ти да бидеш Екомагионичар“, одржана на 30.04.2018....

2 Мај 2018

„ХОКУС - ПОКУС“ - рециклирањето е во фокус. Од претставата „Сакаш и ти да бидеш Екомагионичар“, одржана на 30.04.2018....

2 Мај 2018

Од посетата на касарна Петровец на ден 02.04.2018, по повод одбележување на Денот на бригадата. Следење на...

2 Мај 2018

Посета на амбуланта и аптека. На прошетка во блиската околина.

2 Мај 2018

Работилница на тема: „Здрава храна“, реализирана на ден 23.03.2018, на час по Англиски јазик. Предметен наставник по...

2 Мај 2018

​Работилница на тема: „Правилна орална хигиена“ во Iа и Iб одд. на ден 07.02.2018. Работилницата ја реализираа: Д-р...

2 Мај 2018

​Работилница на тема: „Правилна орална хигиена“ во Iа и Iб одд. на ден 07.02.2018. Работилницата ја реализираа: Д-р...

2 Мај 2018