ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

„ХОКУС - ПОКУС“ - рециклирањето е во фокус. Од претставата „Сакаш и ти да бидеш Екомагионичар“, одржана на 30.04.2018....

31 Мај 2018

„ХОКУС - ПОКУС“ - рециклирањето е во фокус. Од претставата „Сакаш и ти да бидеш Екомагионичар“, одржана на 30.04.2018....

31 Мај 2018

Од посетата на касарна Петровец на ден 02.04.2018, по повод одбележување на Денот на бригадата. Следење на...

2 Април 2018

Посета на амбуланта и аптека. На прошетка во блиската околина.

27 Март 2018