ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

Недела на детето - 2018, во ООУ „Г. Прличев“, ја одбележавме со приемот на првачиња, во Детска организација. По тој повод...

5 Октомври 2018

Недела на детето - 2018, во ООУ „Г. Прличев“, ја одбележавме со приемот на првачиња, во Детска организација. По тој повод...

5 Октомври 2018

Во рамки на „Недела на детето“ - 2018, реализиравме посета на објект „Калинка“ - Железара, при „Детска радост“ - Скопје....

3 Октомври 2018

Во рамки на „Недела на детето“ - 2018, реализиравме посета на објект „Калинка“ - Железара, при „Детска радост“ - Скопје....

3 Октомври 2018
Распоред на...
19 Септември 2018
АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД 15-ти СЕПТЕМВРИ - СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЧИСТЕЊЕТО
 
Нашето училиште се вклучи во...
15 Септември 2018