ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

На ден 31.10.2017 година учениците од трето а и трето б одделение, заедно со одделенските наставници...
13 Ноември 2017

На ден 18.10.2017...

31 Октомври 2017

...

26 Октомври 2017

Стручен актив на...

23 Октомври 2017

Во рамките на Проектот "Заедничка грижа за правилно насочување на учениците" во соработка ...

12 Октомври 2017