ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Најнови вести

Учество на обука
Примена на списанијата за...
30 Јануари 2018
15 Јануари 2018
Зачленување на првачињата од Ia и Iб одд. во Училишна библиотека на ден 13.12.2017.
18 Декември 2017
На ден 31.10.2017 година учениците од трето а и трето б одделение, заедно со одделенските наставници...
13 Ноември 2017

На ден 18.10.2017...

31 Октомври 2017

...

26 Октомври 2017

Стручен актив на...

23 Октомври 2017