ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Распоред на ѕвонче за учебната 2013/2014 година

Целодневна настава

ТИПЧАС
1 час07:30 - 08:10
2 час08:15 - 08:55
Голем одмор - појадок 08:55 - 09:15
3 час09:15 - 09:55
4 час10:00 - 10:40
5 час10:45 - 11:25
6 час11:30 - 12:10
  
Ручек и одмор12:10 - 13:00
  
Активности13:00 - 13:40
Одмор13:40 - 14:10
Активности14:10 - 14:50
Заминување14:50 - 15:00
Згрижување15:00 - 17:00 

Прва смена - одделенска настава

ТИПЧАС
1 час07:30 - 08:10
2 час08:15 - 08:55
Голем одмор08:55 - 09:15
3 час09:15 - 09:55
4 час10:00 - 10:40
5 час10:45 - 11:25
6 час11:30 - 12:10
7 час12:15 - 12:55

Втора смена - одделенска настава

ТИПЧАС
1 час13:00 - 13:40
2 час13:45 - 14:25
Голем одмор14:25 - 14:45
3 час14:45 - 15:25
4 час15:30 - 16:10
5 час16:15 - 16:55
6 час17:00 - 17:40
7 час17:45 - 18:25