ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Распоред на ѕвонче за учебната 2013/2014 година

Целодневна настава

ТИПЧАС
1 час07:30 - 08:10
2 час08:15 - 08:55
Голем одмор - појадок 08:55 - 09:15
3 час09:15 - 09:55
4 час10:00 - 10:40
5 час10:45 - 11:25
6 час11:30 - 12:10
  
Ручек и одмор12:10 - 13:00
  
Активности13:00 - 13:40
Одмор13:40 - 14:10
Активности14:10 - 14:50
Заминување14:50 - 15:00
Згрижување15:00 - 17:00 

Одделенска настава

ТИПЧАС
1 час08:00 - 08:40
2 час08:45 - 09:25
Голем одмор09:25 - 09:45
3 час09:45 - 10:25
4 час10:30 - 11:10
5 час11:20 - 12:00
6 час12:05 - 12:45
7 час12:50 - 13:30