ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Софија

Ова се случи лани во 7 одделение кога бевме. Наставничката по географија испитува за главни градови на европските држави. На ред доаѓа девојче по име Марија.
Учителката: Марија, кој е главен град на Бугарија?
Марија збунета, не знае, а учителката повторно, со нагласок на нејзиното име ја прашува: Ах СОФИЈА, кој е главен град на Бугарија?

Весело катче: