ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Јаболка

Наставничката го прашува Трпе:

- Трпе кога се берат јаболките?

- Кога комшијата не е дома, наставничке!

Весело катче: