ЗАЕДНО НА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

Проекти

Одбележување на раѓањето на Гоце Делчев

„Св. Трифун“ како поим за младост и доследност кон христијанските традиции

Мултикултурни работилници - баклава и сарма

Меѓуетничка организација во образованието

Учество во натпревар по кодирање

Посета на мелничко - пекарскиот комплекс „Фурна Диме“

Денови на меѓуетничка интеграција - Градиме заедничка иднина

Денови на меѓуетничка интеграција - Градиме заедничка иднина - 2

Денови на меѓуетничка интеграција - Градиме заедничка иднина - 1

Обновување на клупи во училишниот двор

Страници