Кино „Милениум“

Посета на кино „Милениум“ - следење на анимираниот филм „Штрумфови 2“ - 18.10.2013 година.

Активности: