Љубов

Љубовта негувајте ја како најнежен цвет,

потоа подарете ја на целиот свет.

 

Пчелите летаат од цвет на цвет

и со голема љубов ни даваат мед.

 

Секој со секого треба да се сака

И кога му е потребна помош - да се подаде рака.

 

Љубовта е како ѕвезда во небесен шир

Што создава убавина и мир.

 

                                                           Марија Русомарова VIIа одд.

Активности: