Зима

Снегот во доцна вечер падна,

зимата дојде и многу е ладна.

Децата голема насмевки ширеа

на улици тие се собираа.

 

Елките беа со снег покриени,

а планините од магла сокриени.

Китејќи ја елката ние се радувавме

и нашиот дом го разубавувавме.

 

                                                    Тамара Илиева VIIб одд.

Активности: