Растеме - растеме

Јаболки и круши,

јагоди и сливи

насекаде растат

по нашите ниви.

 

Кој ќе проба цреши

нема да згреши..

Секој што ги сака

нема да си има мака.

 

Во секоја од вас

вкусен сок се крие

со вас многу брзо

растеме ние!

 

                                                          Марко Вигњевиќ VIIб одд.

Активности: