Пролетта мина

Пролет беше во мојот крај

никаде нема таков рај.

Расцветани дрвја, цветен шар,

а ние си играме со детски жар.

 

Сонцето не буди со блескав зрак,

си одиме дома со првиот мрак.

Реката ечи, го истура својот бес

играме наоколу јас и мојот пес.

 

                                                      Ивица Родиќ VIIб одд.

Активности: