Лето

Пролет, лето, есен, зима

во лето сепак најмногу насмевки

на детските очи има.

 

Родителите за децата

не треба да се грижат

тие надвор криенка

играат и заедно мижат.

 

                                                Тамара Глаткова VII б

Активности: