Природа

Сонцето изгрева

птиците пеат,

реката жубори,

бранчиња се слеваат,

деца си играат,

џагор се слуша,

оваа природа

ми носи среќа в душа.

Колку убава природа

има околу нас

затоа чувајте ја

ќе ви врати и на вас!

 

                                                                      Надица Ангеловска VIIб  одд.

Активности: