Есен

Есента пристигна пак

во мојот роден град.

Жолто лисје се рони

тажна песна ѕвони

 

Врабецот тажно стои

сега ладни месеци ќе бори.

Кога ке дојде лето пак

да го огрее сончев зрак.

 

                                                           Марко Павловски VII а одд.

Активности: