Преработка на дрво

На ден 10.03.2015год. во соработка и по покана на родителот Драган Трајков учениците од 4а одделение ја посетија фирмата "Солопром“, каде се запознаа со начинот на преработка на дрво и производство на мебел.

Активности: