Лична хигиена и здрава исхрана

На ден 08.02.2016 год. во ОУ Григор Прличев, во рамките на проектот и во улога на наставник, предавање на тема: "Лична хигиена и здрава исхрана“ одржа Олгица Бошњаковска. Беа опфатени учениците од 1а и 1б одделение.