Германија земја на пронајдоци

На ден 18.10.2017 учениците од IXa и IXб ја посетија интерактивната изложба на тема: "Германија земја на пронајдоци" која се одржа во Кинотека на Република Македонија. На изложбата учениците се запознаа со многу германски откритија ( телефон, автомобил,компјутер....) и решаваа квиз кои се однесуваше на темата.
На изложбата беа присутни наставниците: Тереза Блажевска, Фросина Димитровска, Лорета Станковиќ и Јулија Никовска Пешевска.

Активности: