Ликовен хепенинг – одделенска настава

Одржан на 26 март 2019 - вторник
Ликовниот хепенинг се одржа по повод одбележувањето на патрониот празник на ООУ ”ГРИГОР ПРЛИЧЕВ” Скопје - 25 Март.
Ликовниот настан се одвиваше во аулата на училиштето, од 10.30 до 11.30 часот. Учество земаа вкупно 27 ученици – по три ученици од прво до петто одделение. Беа насликани повеќе групни и поединечни цртежи на слободна тема, користејќи восочни и суви пастели, акварел, дрвени боици и фломастери. 
Цртежите се изложија во училишните холови и во аулата.
Одговорен наставник:
Сузана Танева
Активности: