Ликовен хепенинг – предметна настава

Одржан на 27 март 2019 - среда
Ликовниот хепенинг се одржа по повод одбележувањето на патрониот празник на ООУ ”ГРИГОР ПРЛИЧЕВ” Скопје - 25 Март.
Ликовниот настан се одвиваше во аулата на училиштето, од 10.30 до 11.30 часот. Учество земаа 30тина ученици од шесто до деветто одделение. Беа насликани повеќе групни и поединечни цртежи на слободна тема, користејќи суви пастели, акварел и темперни бои. 
Цртежите се изложија во учулишните холови и во аулата .
Одговорен наставник:
Сузана Танева
Активности: