Акција за генерално чистење на општината Гази Баба

Општина Гази Баба заедно со ЈП Комунлана хигиена Скопје, на ден 10.10.2019 год., четврток организираше акција за генерално чистење на општината. По тој повод, учениците од нашето училиште учествуваа во акцијата за чистење на училишниот двор.