Одбележување на раѓањето на Гоце Делчев

Подготвено од  ученици од Va одделение по повод раѓањето на Ѓорѓи Николов Делчев, попознат како Гоце Делчев (Кукуш, 4 февруари 1872 – Баница, 4 мај 1903).

Проектот можете да го погледнете на следниот линк:

Активности: