46. Државна изложба на детски ликовни творби

46. Државна изложба на детски ликовни творби на тема:

„НАРОДНАТА КУЛТУРА КАКО ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“

МАЈ-ЈУНИ 2021 ГОДИНА

И во отсуство на училишните клупи нашите ученици од III а одделение и од VI a и б под менторство на нивните наставници Благица Секуловска, Соња Мицевска Тоточевска и Маја Крстева успеаја да се инспирираат и учествуваа на 46-та Државна изложба на детски ликовни творби на тема „Народната традиција како трајна инспирација во моето творештво“ во Битола која воедно е и најстара изложба во нашата држава, па и пошироко која е воспоставена уште од 1975 год.

Нашите ученици беа наградени во категоријата најдобри колекции како и награди за најуспешни  поединечни ликовни творби.

Активности: