Системи за излачување

"Ученикот во улога на наставник"- активност спроведена во рамки на одбележување на 5 октомври - Светскиот ден на учителот. Часот по биологија "Системи за излачување" во осмите одделенија го реализираа ученичките Антонија Гошевска и Матеа Толевска од 8а одд., и Каја Хоџиќ и Леа Георгиев од 8б одделение, под менторство на наставничката Љубинка Стоименова.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: