Повторување за климатско-вегетациони области во Европа

„Ученикот во улога на наставник“ - активност спроведена во рамки на одбележување на 5 октомври - Светскиот ден на учителот. Часот по географија, "Повторување за климатско-вегетациони области во Европа" во осмите одделенија го реализираа учениците Леа Стојмановска и Ерза Кочан од 8а и Илија Димитровски и Стефан Петров од 8б одделение, под менторство на наставникот Тоше Столески.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: