Безбедност на училиштата

Во нашето училиште оваа учебна година се спроведува проектот „Безбедност на училиштата“ во соработка со Одделението за превенција при СВР Скопје. На првата средба беше формиран Клуб за превенција составен од 25 ученици од VII до IX одделение. На работилниците кои ќе следат ќе се обработуваат теми кои ќе имаат за цел подобрување на севкупната и лична безбедност на учениците, намалување на сите облици на насилство, како и градење на доверба помеѓу учениците и полицијата и развивање на меѓусебна соработка.
Активности: