Одбележување на 15 Октомври - Меѓународен ден на пешаци

Учениците од 6 одделение изработија проект по повод Денот на пешаците.
Активности: