Посета на Музејот на македонската борба

Во пресрет на Денот на македонската револуционерна борба 23 Октомври учениците од 8а и 8б со наставничките Јулија Никовска Пешевска,Татјана Силјаноска Гочкова, Лорета Станковиќ и педагогот Елена Трипуновска го посетија Музејот на македонската борба.

Активности: