Месец на книгата

Читаме и слушаме за книгата. Во продолжение слушнете ги литературните творби посветени на книгата, а ги читаат ученичките Илина Трајановска и Марија Илиевска од VIII а одд. Активноста се реализираше под менторство на наставничката Татјана Силјаноска-Гочкова.
Активности: