Посета на училишната библиотека

По повод Месецот на книгата учениците од IIIа и IIIб во посета на училишната библиотека.
Активности: