Спремни за предизвикот наречен КНИГА!

Учениците од прво и второ одделение свечено се зачленија во нашата училишна библиотека.
Активности: