130 години од смртта на Григор Прличев

Неговата оставнина не обврзува да го чуваме и славиме неговото дело. Денес одбележуваме 130 години од смртта на Григор Прличев. Нашето училиште го носи со гордост неговото име.


Активности: