Презентација за Григор Прличев

130 години од смртта на македонскиот преродбеник, учител и писател Григор Прличев.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк:

Активности: