Ликовен конкурс

Ученичката Ангела Белогаска освои прво место на Меѓународниот ликовен конкурс „Флора и фауна - извор на животот и убавината“ под менторство на Јулија Никовска Пешевска.


 

Активности: