Денови на електротехниката

Од 02.05 - 04.05.2023 се одржа натпреварот Денови на електротехника во Средното стручно училиште „Михајло Пупин“. На тој натпревар учествувавме како група и тоа: Саша Исјановски, Калина Петковска и Билјана Савиќ под менторство на наставничката по физика Мартина Христова. Натпреварот се одвиваше во 3 дена и тоа:

- првиот ден имаше тест натпревар

- вториот ден посета на Музејот на Матка (старата хидроцентрала)

- квиз натпревар помеѓу првите три екипи