Безбедност во училиштата

Оваа учебна година во нашето училиште се реализираше проектот "Безбедност во училиштата" во соработка со одделението за превенција при СВР Скопје. Основната цел на истиот е подобрување на севкупната и лична безбедност на учениците во воспитно-образовните установи, намалување на сите облици на насилство помеѓу учениците како и градење на доверба помеѓу учениците и полицијата. Денес се реализираше последната од низата работилници - Посета на полициска станица.