Македонски јазик – Медиумска култура

Го одбележавме 22 Мај – Светски ден на биодиверзитетот преку пишување на реклама, упатство и известување за заштита на балканскиот рис.
Актив на второ одделение


 

Активности: