Државен натпревар по биологија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА ОДРЖАН НА 20.05.2023 ГОД.


Име и презиме на  ученикот
место
награда
Калин Личев 7а
 I награда
Диплома
Марко Јован Почевски 8б
II награда
Диплома
Леа Стојмановска 8а
III награда
Диплома

Ментор: Љубинка Стоименова

 
Активности: