Активно слушање и споделување на своја мрежа на врски

Во изминатата недела училишнот психолог и педагог одржаа низа работилници на тема: „Активно слушање и споделување на своја мрежа на врски“.

Активното слушање ни овозможува целосно да го разбереме соговорникот и при тоа да разбереме како се чувствува. Поттикнуваме емпатија и давање на поддршка кај учениците а воедно развиваме свесност за меѓусебно поврзување.


 

Активности: